با خبر شدیم اقای محسن مجدی فرزند خواجه عبدالرحمان در تاریخ ۲۳ / ۳  /  ۹۱ صاحب پسری کاکل زری به نام   ” امیر عباس ”   شده اند .

     همچنین خبرها حکایت از ان دارد که برادر کوچکتر اقا محسن ، یعنی اقا احسان نیز به زودی به جرگه ی متاهلین می پیوندد . همسر ایشان خانم ” فاطمه مجدی ” دختر خاله ی خودشان است .

     پدر خانم فاطمه مجدی ، اقای ” علیرضا مجدی ” و مادرشان خانم ” پری مجدی ” می باشد .

     از طرف خاندان مجدی ، این تولد مبارک را به اقای محسن مجدی و خانم ” ناهید صدفی نژاد ” تبریک گفته  و همچنین این پیوند اسمانی را به اقا احسان و فاطمه خانم و نیز خانواده های محترم خواجه عبدالرحمان  وعلیرضا مجدی و خانم ها نجمه و پری مجدی تبریک عرض می کنیم .