با کمال مسرت مطلع شدیم اقای ” علیرضا مجدی ” فرزند مرحوم حاج جاسم صاحب فرزند پسری به نام  ” مبین ”  شده است .

این دومین فرزند علی اقا پس از دختر ۱۲  ساله اش  ” هستی ” است .

از طرف خاندان بزرگ مجدی ، تولد نورسیده را به پدر و مادر این کودک ، اقای  “علیرضا مجدی ” و خانم  “نرگس نعمت ” تبریک عرض می کنیم و امیدواریم  اقا مبین در آینده ای نه چندان دور مایه ی سربلندی خود ، والدین و خاندان مجدی گردد . انشا الله