خواجه محمد مجدی نسب
فرزند خواجه پاپی
تولد :۱۳۰۷
وفات:۱۳۸۳
نام فرزندان :
محمود – منصور – عباس – مسعود
زهره – شهلا – رویا – شهین – میثاق
ایشان از مداحان خاندان مجدی بودند و ساکن آبادان بودند و مزارشان واقع در قطعه خاندان مجدی می باشد