یکی از هفت فرزند مرحوم خواجه میرزامرحوم خواجه مهدی می باشد که در تاریخ ۳۰/۶/۱۲۶۰در محله قلعه دیده به جهان گشود

خواجه مهدی مجدی نسب

خواجه مهدی مجدی نسب

خواجه مهدی مجدی نسب

خواجه مهدی مجدی نسب

حاصل ازدواج ایشان با مرحومین سلطان ومنور هفت فرزند به نامهای هادی غلامرضا نورعلی حسن محمد باقر طاهره وحمیده می باشد

حاج هادی مجدی نسب

حاج هادی مجدی نسب

حاج غلامرضا مجدی نسب

حاج غلامرضا مجدی نسب

حاج نورعلی مجدی نسب

حاج نورعلی مجدی نسب

حاج باقر مجدی نسب

حاج محمد باقر مجدی نسب

از راست حاجیه حمیده وحاجیه طاهره مجدی نسب

از راست حاجیه حمیده وحاجیه طاهره مجدی نسب

 

که حسن بر اثر بیماری در زمان حیات ایشان فوت می نماید به مناسبت ۱۳۳ امین سالگرد تولد ایشان فرصتی دست داد تا از این مرد بزرگ یادی کنیم وخاطرش را گرامی بداریم ازاین فقید سعید تا کنون ۱۸۰نفر فرزند نوه نبیره نتیجه وندیده پا به این جهان نهاده اند کوچکترین فرد این مجموعه خانم آنیسا دفتری با ۱۵ ماه سن نوه حاجیه فرخنده مجدی نسب وبزرگترین آنها حاجیه خانم طاهره مجدی نسب با ۸۲ سال سن می باشد به دلیل اینکه یکی از کارهای فرزند ارشد ایشان خرید وفروش پوست بوده است نام خانوادگی پوست خر(خرید پوست)را برگزیده اند که بعد از مدتی به مجدی نسب تغییر شهرت می دهند این مرد شریف در سال ۱۳۳۵ در سن ۷۵ سالگی به رحمت ایزدی پیوستند و در نجف اشرف در آرامگاه خانوادگی که توسط پسرش مرحوم غلامرضا خریداری گردیده بود به خاک سپرده شدند روحش شاد باد

حق یارتان باد