حاج هوشنگ مجدی نسب
نام پدر : خواجه محمد حسین
نام مادر : خانم طیبه مجدی نسب فرزند خواجه پاپی
نام همسر: خانم بهجت مجدی نسب فرزند خواجه مبارک
نام فرزندان:
علیرضا – محمد رضا – مریم
تولد : ۱۳۲۰
وفات : ۱۳۸۴
کارمند اسبق بانک سپه و یکی از اعضای سابق هیئت امنای مسجد مفید