با نهایت تاسف و تالم درگذشت مرحوم خواجه پرویز مجدی زاده را به اطلاع همه عزیزان میرسانیم

بدینوسیله مصیبت وارد را خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم