این عکس در دومین گردهمایی خاندان بزرگ مجدی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گرفته شده است.امید است که هر ساله این گردهمایی با شکوه تر،پربار تر و با حضور تمامی افراد خاندان برگزار گردد.

لازم به توضیح است که در این عکس متاسفانه تعداد زیاذی از مدعوین حاضر در گردهمایی دوم خاندان مجدی حضور ندارند.

جهت دیدن عکس در سایز یزرگ  اینجا کلیک کنید