۱۸ ماه از افتتاح وب سایت رسمی خاندان مجدی می گذرد,سایت در این ۱۸ ماه دارای فراز و نشیب های فراوانی بود که به کمک شما دوستان تمام آنها را رد کردیم.سایت خاندان مجدی دارای هم اکنون دارای ۲۳ نویسنده است که با سایت همکاری!!! دارند.

مدتی است که سایت خاندان مجدی با کمبود خوراک خبری مواجه شده است,ما این کمبود را دال بر مشغله ی فراوان نویسندگان می گذاریم,حال از تک تک شما عزیزان دعوت به عمل می آوریم که در سایت خاندان مجدی به عنوان نویسنده مشغول به فعالیت شوید.

نوشتن مطلب در سایت خاندان مجدی هیچگونه خط قرمزی در بر ندارد.

کسانی که تمایل به نویسندگی در سایت دارند نام و شماره تلفن خود را به صورت دیدگاه درج نمایند

*دیدگاه ها منتشر نخواهند شد