از تمام کسانی که تمایل به نویسندگی در سایت خاندان مجدی دارند دعوت می شود که در  سومین جلسه نویسندگان سایت خاندان مجدی که در تاریخ چهارشنبه ۱۰ / ۳ / ۹۱  (ساعت ۱۰ شب ) برگزار می شود شرکت کنند.

جهت هماهنگی بیشتر با جناب آقای محمودرضا مجدی نسب تماس بگیرید.   ۰۹۱۶۱۴۱۵۶۳۳

منتظر حضور سبزتان هستیم.