بالا رفتن قند خون (گلوکز)بیش از حد نر مال دیابت گفته میشود.

انواع دیابت ها شامل دو گروه هستند:

گروه اول:بیماران این گروه وابسته  به انسولین هستند به عبارتی این افراد از بدو تولد به علت ژنتیکی گلوکز موجود در خون را نمی توانند وارد سلول کنند وگلوکز خون انها بالا میرود

این بیماران باید همیشه داروی انسولین راتزریق کنند و داروهای خوراکی را نمی توانند مصرف کنند.

گروه دوم:بیماران این گروه  به انسولین وا بسته نیستند یعنی اینکه می توانند از طریق مصرف داروهای خوراکی در مان شوند.

در مورد گروه اول میتوان گفت غیر قابل پیشگیری است و به صورت ارثی از والدین به نوزاد به ارث میرسد ولی بیماران گروه دوم میتوانند با انجام بعضی کارها از بروز این بیماری

جلو گیری نمایند.

میزان قند خون در یک فرد بزرگسال به دو صورت در ازمایشگاه محاسبه میشود:الف}قند خون ناشتا:میزان قند خون ناشتا به صور ت طبیعی در یک فرد         ۶۰-۱۱۰ میلی گرم در دسی لیتر است و بالاتر از  ۱۱۰ هشدار میباشد.

ب}قند خون ۲ ساعته:در صورتی که قند خون ناشتا فردی بیشتر از ۱۱۰ باشد از وی ازمایش قند دو ساعته میگیرند بدین صورت که بیمار ۱۰۰گرم گلوگزمیخورد و بعد از ۲ساعت از وی ازمایش مجدد می گیرند و در صورت بالا بودن این ازمایش می توان گفت که بیمار دیابت دارد.

فردی که می خواهد ازمایش قند ناشتا بدهد باید ۱۲ساعت قبل غذا نخورده باشد به عبارتی ناشتا باشد.

عوامل ایجاد کننده دیابت غیر وابسته به انسولین:بی تحرکی-مصرف زیاد مواد قندی-استرس-سیگار کشیدن-فشار خون بالا-سن بالا-مصرف زیاد مواد چربی

داروهای مورد استفاده در در مان دیابت وابسته به انسولین:انسولین ان پی اچ-انسولین رگولار

داروهای مورد استفاده در درمان دیابت غیر وابسته به انسولین:گلی بنگلامید-مت فورمین-اکارباز-ریپو گلینامید-پیو گلیتازون