به اطلاع خاندان محترم مجدی ویستگان ودوستان میرسانم برگزاری روضه امام حسین طبق سنت هرساله در منزل اینجانب دهه اول ماه محرم از ساعت ۴ الی۵ بعد ازظهر برگزار میگردد سخنران آقای علیرضا هدایت پناه میباشند

آدرس:

خیابان عدل بین حضرت رسول و هجرت