ساخت سد گتوند ازسال ۱۳۷۶شروع گردید وبعد از ۱۴ سال با اعتباری در حدود ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال آماده بهره برداری شد به علت وجود معادن نمک در دریاچه این سد وکار کار شناسی نشده توجه شما را به مطالب زیر جلب مینمایم

۱- قبل از ساخت سد افراد بومی کرارا به مسولین رده بالا وجود معادن نمک را گوشزد کرده بودند

۲- کارشناسان وزارت نیرو بعد از چند سال کارکار شناسی وهمچنین مسولین سازمان محیط زیست به این موضوع مهم توجهی ننمو ده اند

۳- بعد از اتمام ساختن سد قرار شده بود در سه مرحله آبگیری شود ودیواری به نام دیوار حایل با بودجه ای برابر ده هامیلیارد تومان برای جلو گیری از ورود نمک به آب دریاچه درست کردند ولی بعد از مرحله سوم آبگیری این دیوار ویران گردید

۴-به محض بهره برداری از این سد آب کارون شور میشود

۵-تمام باغات ومزارع کشاورزی در مسیر این آب نابود میشوند

۶-باقی مانده تمدن اشکا نیان به زیر آب خواهد رفت

۷- ۳۵ روستا به زیر آب خواهد رفت

۸- ۴۰۰۰روستا یی آواره و بی خانمان وبی کار خواهند شد

۹-خانه های روستاییان را وزارت نیرو هر باب ۴ میلیون خریداری نموده است ولی بعضی از آنان خانه  ها را تخلیه نکرده اند و وزارت نیرو مبادرت به قطع آب وبرق آنان نموده است واین مردم از ضعیف ترین افراد این مملکت  میباشند

آیا ساختن یک سد با چه بهایی باید صورت بگیرد؟