به اطلاع خاندان وبستگان  بسیار عزیزم می رسانم که در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱ خانم سارا مومنی فرزند دکتر مرتضی مومنی وهما مجدی نسب وآقای فیروز زاده سر سفره عقد نشستند امیدوارم این زوج جوان زندگی پراز شور ونشاطی را در تمامی مراحل زندگیشان داشته باشند.

انشالله