در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲ تهران را به اتفاق همسرم به مقصد الموت ترک کردیم ۵ کیلومتر مانده به پایان بزرگراه تهران قزوین از بزرگراه خارج شدیم وطبق تابلوی راهنما وارد جاده الموت شدیم بعد از طی حدود ۹۰ کیلومتر در جاده ای سراسر کوهستانی بعد از گذشتن از روستای معلم کلایه به روستای الموت وارد شدیم وبعد از طی ۲کیلومتر به مقصد رسیدیم دژی با ارتفاع ۲۱۶۰ متر با شیب حدود ۷۰ درجه این قلعه به طول ۱۲۰ وعرض سی متر می باشد و چهار طرف آن پرتگاه می باشد وتنها یک راه ورودی دارد باران شروع به بارش نمود ودما در حدود شش درجه بالای صفر بود خودمان را تجهیز نمودیم وصعود را آغاز کردیم بعد ازطی ۱۵ دقیقه کوه پیمایی پله هایی هویدا گردید که این پله ها تا انتهای مسیر ادامه داشتند بعد از یک ساعت صعود به بالای دژ رسیدیم دژی که حسن صباح رئیس فرقه اسماعیله در قرن چهارم هجری با اقتدار تمام در آنجا ۳۵ سال حکمفرمایی نمود وبا خلیفه وقت سلطان ملکشاه سلجوقی مبارزه می کرد ومخالفان خود را با فداییان خود ترور می کرد آب انبارها انبارهای مواد غدایی محل تجمع افراد برای ورزش کردن از جمله اماکن به جا مانده بودند یادم است در کتاب خداوند الموت خوانده بودم صبحها حسن صباح در بلند ترین نقطه دژ می نشست وپایین قلعه را نظاره می کرد بلند ترین نقطه را پیدا نمودم ودر آن محل بعد از گذشت ۹۵۰سال جای حسن صباح نشستم در آن لحظه تمامی لحظات حسن صباح در خاطرم نقش بستند ترور ترکان خاتون همسر بسیار زیبای سلطان ملکشاه سلجوقی ترور نافرجام خواجه نظام الملک وصدها موضوع دیگر که در این مقال نمی گنجند در برگشت از الموت به دیدن دریاچه بسیار زیبای اوان رفتیم که زیبایی خیره کننده ای دارد نزدیک غروب دریاچه را به مقصد لاهیجان ترک کردیم.
DSC_0001

DSC_0004_3

DSC_0013_2

DSC_0024_1

DSC_0048

DSC_0049

DSC_0056

DSC_0057

DSC_0063

DSC_0064