در تایخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به اتفاق همسرم پروانه ودخترم نسرین در ساعت ۱۲ شب دزفول را به مقصد خوانسار ترک کردیم ساعت ۴ صبح در الیگودرزبه مدت یک ساعت توقف کردیم ومجددا به راه خود ادامه دادیم حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به خوانسار رسیدیم در ۱۰ کیلومتری این شهر زیبا پارکی قرار دارد به نام گلستان کوه که مرکز رویش گیاهان دارویی وموسیر است پارکی جدید التاسیس با امکانات ابتدایی وسرویس بهداشتی نسبتا خوب وتابلوهایی که مسافران را از چید ن گیاهان دارویی منع می کند گشتی در این پارک زدیم و بعد از نیم ساعت آنرا ترک نمودیم
بعد از طی ۱۰ کیلومتر وارد خوانسار شدیم اولین خیابان اصلی شهر امام خمینی نام دارد خیابانی بسیار زیبا وفرح انگیز که در طرفین آن درختان کهنسال چنار چنان قد کشیده اند که از بالا به هم متصل گردیده اند وتمام خیابان را سایه کرده اند به طوریکه در تمام طول خیابان آفتابی دیده نمی شود ودمای هوا را به نحو چشمگیری پایین می آورد در انتهای این خیابان از سمت راست وارد بهترین نقطه این شهر شدیم محلی که آنرا با موانع آهنی مسدود کرده بودند وبا پرداخت ۴۰۰۰۰ریال اجازه ورود می دادند با پرداخت این مبلغ وارد شدیم محلی به نام سر چشمه که مدور است وآب در تمامی نقاطش جاری است وخیابانی آنر ا به دوقسمت تقسیم می کند محلی بسیار زیبا ودلگشا که ازدحام بیش از حد مردم در این مکان رویایی به علت وسیع بودنش به چشم نمی آید چادر را در بهترین مکان مستقر کردم ومنتظر دوستانی شدم که قرار بود به ما ملحق شوند دوستان از راه رسیدند و۵ خانواده شدیم اجتماعی یکدست ودوست داشتنی تا پاسی از شب با دوست عزیزم جناب صالحی گپ زذیم هوا رو به سردی می رفت وحیفم آمد این هوای بهشتی را ترک کنم وبه چادر پناه ببرم کیسه خواب را باز کردم ودر هوای آزاد شب را صبح نمودم صبح روز بعد دوست بسیار گرامی ام جناب جزایری با خانواده اش به ما پیوستند وعصر همان روز با ایشان وآقای صالحی به کوه پیمایی رفتیم از ارتفاع شهر خوانسار یکپارچه سبز بود منابع آب آشامیدنی این شهر در بالای کوه قرار داشت وبا پمپاژ آن به پایین آب مورد نیاز مردم را تامین می کردند صبح روز بعد وقتی که هنوز هوا گرگ ومیش بود به اتفاق آقای جزایری به راه پیمایی رفتیم وتقریبا تمام شهر را گشتیم چیز جالبی که توجه مرا در انتهای خیابان امام خمینی جلب نمود مجاور هم بودن زندان شهر با مهمانسرای جهانگردی بود وآدمی افسوس می خورد که چرا در این زندان نیست !!محصولات این شهر زیبا وکوچک استان اصفهان عسل گیاهان دارویی وقالی می باشد که عسل این شهر شهره جهانی دارد نقاط دیدنی این شهر امام زاده احمد مسجد جامع با ۵۰۰ سال قدمت که به تازگی آنرا مرمت نموده اند وزیر زمین آن واقعا تماشایی است وخادم این مسجد که با صبر وحوصله به سوالاتتان جواب می دهد در این شهر به ندرت موتور سوار یافت می شود که همین امر باعث آرامش این شهر شده است همچنین از نصب اعلامیه بر روی دیوار خودداری می نمایند که این امر باعث زیبایی در ودیوار شده است بعد از دوروز اقامت در این شهر آنرا به مقصد گلپایگان ترک کردیم بعد از طی ۲۵ کیلومتر وارد این شهر شدیم ماشین را ابتدای شهر پارک نمودم وپیاده به سمت بازار سر پوشیده اش براه افتادیم بازاری نه چندان قدیمی که وسعت چندانی نداشت کباب ولبنیات این شهر شهره این شهر است وقدیمی ترین کارخانه لبنیاتی در این شهر جای دارد وقدمت این شهر به سلسله ماد بر می گردد شهری که قطب کشاورزی وصنعتی است بعد از صرف ناهار در پارک قدمگاه به سمت خمین حرکت کردیم پس از طی ۳۵کیلومتر به خمین وارد شدیم شهری که تنها دیدنی آن خانه آیت الله خمینی میباشد خانه ای به مساحت بیش از هزار متر که سه جد ایشان در این خانه سکونت داشته اند خانه از دو قسمت تشکیل شده بود ودر قسمت پشت آن منزل آیت الله پسندیده قرار داشت اصطبلی نیز در دو قسمت خانه خود نمایی می کرد وتمامی دیوارهای این خانه قدیمی به سبک قدیم با کاه گل پوشیده شده بود پس از گشتی در این شهر آنرا به مقصد محلات ترک کردیم فاصله نه چندان زیاد بین این دوشهر راطی نمودیم ووارد محلات مرکز گل وگیاه ایران شدیم کمبود هتل در این شهر توریستی یکی از معضلات این شهر میباشد بالاخره با تلاش توانستم آپارنمانی اجاره نمایم بعد ازصرف شام نزد دوستان خود که در سر چشمه چادر زده بودند رفتیم محلی در انتهای شهر که وفور آب در آنجا باعث شده بود شهرداری محلات آنرا به اقامتگاهی برای مسافرین در آورد ولی تجمع زباله در این محل ونبود یک مدیریت جدی ورعایت نکردن موازین بهداشتی از طرف مسافرین این مکان زیبا را به مکانی غیر قابل نشست تبدیل کرده بود صبح روز بعد به دهکده گلها رفتیم مکانی که مملو از گلخانه بود وپر از گلهای جور واجور بعد از چند ساعت گشت زدن در این دهکده زیبا ورویایی محلات را به مقصد الیگودرز ترک کردیم ونهایتا به دزفول برگشتیم وسفر چهار روزه ما به پایان رسید

در تایخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به اتفاق همسرم پروانه ودخترم نسرین در ساعت ۱۲ شب دزفول را به مقصد خوانسار ترک کردیم ساعت ۴ صبح در الیگودرزبه مدت یک ساعت توقف کردیم ومجددا به راه خود ادامه دادیم حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به خوانسار رسیدیم در ۱۰ کیلومتری این شهر زیبا پارکی قرار دارد به نام گلستان کوه که مرکز رویش گیاهان دارویی وموسیر است پارکی جدید التاسیس با امکانات ابتدایی وسرویس بهداشتی نسبتا خوب وتابلوهایی که مسافران را از چید ن گیاهان دارویی منع می کند گشتی در این پارک زدیم و بعد از نیم ساعت آنرا ترک نمودیم
بعد از طی ۱۰ کیلومتر وارد خوانسار شدیم اولین خیابان اصلی شهر امام خمینی نام دارد خیابانی بسیار زیبا وفرح انگیز که در طرفین آن درختان کهنسال چنار چنان قد کشیده اند که از بالا به هم متصل گردیده اند وتمام خیابان را سایه کرده اند به طوریکه در تمام طول خیابان آفتابی دیده نمی شود ودمای هوا را به نحو چشمگیری پایین می آورد در انتهای این خیابان از سمت راست وارد بهترین نقطه این شهر شدیم محلی که آنرا با موانع آهنی مسدود کرده بودند وبا پرداخت ۴۰۰۰۰ریال اجازه ورود می دادند با پرداخت این مبلغ وارد شدیم محلی به نام سر چشمه که مدور است وآب در تمامی نقاطش جاری است وخیابانی آنر ا به دوقسمت تقسیم می کند محلی بسیار زیبا ودلگشا که ازدحام بیش از حد مردم در این مکان رویایی به علت وسیع بودنش به چشم نمی آید چادر را در بهترین مکان مستقر کردم ومنتظر دوستانی شدم که قرار بود به ما ملحق شوند دوستان از راه رسیدند و۵ خانواده شدیم اجتماعی یکدست ودوست داشتنی تا پاسی از شب با دوست عزیزم جناب صالحی گپ زذیم هوا رو به سردی می رفت وحیفم آمد این هوای بهشتی را ترک کنم وبه چادر پناه ببرم کیسه خواب را باز کردم ودر هوای آزاد شب را صبح نمودم صبح روز بعد دوست بسیار گرامی ام جناب جزایری با خانواده اش به ما پیوستند وعصر همان روز با ایشان وآقای صالحی به کوه پیمایی رفتیم از ارتفاع شهر خوانسار یکپارچه سبز بود منابع آب آشامیدنی این شهر در بالای کوه قرار داشت وبا پمپاژ آن به پایین آب مورد نیاز مردم را تامین می کردند صبح روز بعد وقتی که هنوز هوا گرگ ومیش بود به اتفاق آقای جزایری به راه پیمایی رفتیم وتقریبا تمام شهر را گشتیم چیز جالبی که توجه مرا در انتهای خیابان امام خمینی جلب نمود مجاور هم بودن زندان شهر با مهمانسرای جهانگردی بود وآدمی افسوس می خورد که چرا در این زندان نیست !!محصولات این شهر زیبا وکوچک استان اصفهان عسل گیاهان دارویی وقالی می باشد که عسل این شهر شهره جهانی دارد نقاط دیدنی این شهر امام زاده احمد مسجد جامع با ۵۰۰ سال قدمت که به تازگی آنرا مرمت نموده اند وزیر زمین آن واقعا تماشایی است وخادم این مسجد که با صبر وحوصله به سوالاتتان جواب می دهد در این شهر به ندرت موتور سوار یافت می شود که همین امر باعث آرامش این شهر شده است همچنین از نصب اعلامیه بر روی دیوار خودداری می نمایند که این امر باعث زیبایی در ودیوار شده است بعد از دوروز اقامت در این شهر آنرا به مقصد گلپایگان ترک کردیم بعد از طی ۲۵ کیلومتر وارد این شهر شدیم ماشین را ابتدای شهر پارک نمودم وپیاده به سمت بازار سر پوشیده اش براه افتادیم بازاری نه چندان قدیمی که وسعت چندانی نداشت کباب ولبنیات این شهر شهره این شهر است وقدیمی ترین کارخانه لبنیاتی در این شهر جای دارد وقدمت این شهر به سلسله ماد بر می گردد شهری که قطب کشاورزی وصنعتی است بعد از صرف ناهار در پارک قدمگاه به سمت خمین حرکت کردیم پس از طی ۳۵کیلومتر به خمین وارد شدیم شهری که تنها دیدنی آن خانه آیت الله خمینی میباشد خانه ای به مساحت بیش از هزار متر که سه جد ایشان در این خانه سکونت داشته اند خانه از دو قسمت تشکیل شده بود ودر قسمت پشت آن منزل آیت الله پسندیده قرار داشت اصطبلی نیز در دو قسمت خانه خود نمایی می کرد وتمامی دیوارهای این خانه قدیمی به سبک قدیم با کاه گل پوشیده شده بود پس از گشتی در این شهر آنرا به مقصد محلات ترک کردیم فاصله نه چندان زیاد بین این دوشهر راطی نمودیم ووارد محلات مرکز گل وگیاه ایران شدیم کمبود هتل در این شهر توریستی یکی از معضلات این شهر میباشد بالاخره با تلاش توانستم آپارنمانی اجاره نمایم بعد ازصرف شام نزد دوستان خود که در سر چشمه چادر زده بودند رفتیم محلی در انتهای شهر که وفور آب در آنجا باعث شده بود شهرداری محلات آنرا به اقامتگاهی برای مسافرین در آورد ولی تجمع زباله در این محل ونبود یک مدیریت جدی ورعایت نکردن موازین بهداشتی از طرف مسافرین این مکان زیبا را به مکانی غیر قابل نشست تبدیل کرده بود صبح روز بعد به دهکده گلها رفتیم مکانی که مملو از گلخانه بود وپر از گلهای جور واجور بعد از چند ساعت گشت زدن در این دهکده زیبا ورویایی محلات را به مقصد الیگودرز ترک کردیم ونهایتا به دزفول برگشتیم وسفر چهار روزه ما به پایان رسید

در تایخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به اتفاق همسرم پروانه ودخترم نسرین در ساعت ۱۲ شب دزفول را به مقصد خوانسار ترک کردیم ساعت ۴ صبح در الیگودرزبه مدت یک ساعت توقف کردیم ومجددا به راه خود ادامه دادیم حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به خوانسار رسیدیم در ۱۰ کیلومتری این شهر زیبا پارکی قرار دارد به نام گلستان کوه که مرکز رویش گیاهان دارویی وموسیر است پارکی جدید التاسیس با امکانات ابتدایی وسرویس بهداشتی نسبتا خوب وتابلوهایی که مسافران را از چید ن گیاهان دارویی منع می کند گشتی در این پارک زدیم و بعد از نیم ساعت آنرا ترک نمودیم
بعد از طی ۱۰ کیلومتر وارد خوانسار شدیم اولین خیابان اصلی شهر امام خمینی نام دارد خیابانی بسیار زیبا وفرح انگیز که در طرفین آن درختان کهنسال چنار چنان قد کشیده اند که از بالا به هم متصل گردیده اند وتمام خیابان را سایه کرده اند به طوریکه در تمام طول خیابان آفتابی دیده نمی شود ودمای هوا را به نحو چشمگیری پایین می آورد در انتهای این خیابان از سمت راست وارد بهترین نقطه این شهر شدیم محلی که آنرا با موانع آهنی مسدود کرده بودند وبا پرداخت ۴۰۰۰۰ریال اجازه ورود می دادند با پرداخت این مبلغ وارد شدیم محلی به نام سر چشمه که مدور است وآب در تمامی نقاطش جاری است وخیابانی آنر ا به دوقسمت تقسیم می کند محلی بسیار زیبا ودلگشا که ازدحام بیش از حد مردم در این مکان رویایی به علت وسیع بودنش به چشم نمی آید چادر را در بهترین مکان مستقر کردم ومنتظر دوستانی شدم که قرار بود به ما ملحق شوند دوستان از راه رسیدند و۵ خانواده شدیم اجتماعی یکدست ودوست داشتنی تا پاسی از شب با دوست عزیزم جناب صالحی گپ زذیم هوا رو به سردی می رفت وحیفم آمد این هوای بهشتی را ترک کنم وبه چادر پناه ببرم کیسه خواب را باز کردم ودر هوای آزاد شب را صبح نمودم صبح روز بعد دوست بسیار گرامی ام جناب جزایری با خانواده اش به ما پیوستند وعصر همان روز با ایشان وآقای صالحی به کوه پیمایی رفتیم از ارتفاع شهر خوانسار یکپارچه سبز بود منابع آب آشامیدنی این شهر در بالای کوه قرار داشت وبا پمپاژ آن به پایین آب مورد نیاز مردم را تامین می کردند صبح روز بعد وقتی که هنوز هوا گرگ ومیش بود به اتفاق آقای جزایری به راه پیمایی رفتیم وتقریبا تمام شهر را گشتیم چیز جالبی که توجه مرا در انتهای خیابان امام خمینی جلب نمود مجاور هم بودن زندان شهر با مهمانسرای جهانگردی بود وآدمی افسوس می خورد که چرا در این زندان نیست !!محصولات این شهر زیبا وکوچک استان اصفهان عسل گیاهان دارویی وقالی می باشد که عسل این شهر شهره جهانی دارد نقاط دیدنی این شهر امام زاده احمد مسجد جامع با ۵۰۰ سال قدمت که به تازگی آنرا مرمت نموده اند وزیر زمین آن واقعا تماشایی است وخادم این مسجد که با صبر وحوصله به سوالاتتان جواب می دهد در این شهر به ندرت موتور سوار یافت می شود که همین امر باعث آرامش این شهر شده است همچنین از نصب اعلامیه بر روی دیوار خودداری می نمایند که این امر باعث زیبایی در ودیوار شده است بعد از دوروز اقامت در این شهر آنرا به مقصد گلپایگان ترک کردیم بعد از طی ۲۵ کیلومتر وارد این شهر شدیم ماشین را ابتدای شهر پارک نمودم وپیاده به سمت بازار سر پوشیده اش براه افتادیم بازاری نه چندان قدیمی که وسعت چندانی نداشت کباب ولبنیات این شهر شهره این شهر است وقدیمی ترین کارخانه لبنیاتی در این شهر جای دارد وقدمت این شهر به سلسله ماد بر می گردد شهری که قطب کشاورزی وصنعتی است بعد از صرف ناهار در پارک قدمگاه به سمت خمین حرکت کردیم پس از طی ۳۵کیلومتر به خمین وارد شدیم شهری که تنها دیدنی آن خانه آیت الله خمینی میباشد خانه ای به مساحت بیش از هزار متر که سه جد ایشان در این خانه سکونت داشته اند خانه از دو قسمت تشکیل شده بود ودر قسمت پشت آن منزل آیت الله پسندیده قرار داشت اصطبلی نیز در دو قسمت خانه خود نمایی می کرد وتمامی دیوارهای این خانه قدیمی به سبک قدیم با کاه گل پوشیده شده بود پس از گشتی در این شهر آنرا به مقصد محلات ترک کردیم فاصله نه چندان زیاد بین این دوشهر راطی نمودیم ووارد محلات مرکز گل وگیاه ایران شدیم کمبود هتل در این شهر توریستی یکی از معضلات این شهر میباشد بالاخره با تلاش توانستم آپارنمانی اجاره نمایم بعد ازصرف شام نزد دوستان خود که در سر چشمه چادر زده بودند رفتیم محلی در انتهای شهر که وفور آب در آنجا باعث شده بود شهرداری محلات آنرا به اقامتگاهی برای مسافرین در آورد ولی تجمع زباله در این محل ونبود یک مدیریت جدی ورعایت نکردن موازین بهداشتی از طرف مسافرین این مکان زیبا را به مکانی غیر قابل نشست تبدیل کرده بود صبح روز بعد به دهکده گلها رفتیم مکانی که مملو از گلخانه بود وپر از گلهای جور واجور بعد از چند ساعت گشت زدن در این دهکده زیبا ورویایی محلات را به مقصد الیگودرز ترک کردیم ونهایتا به دزفول برگشتیم وسفر چهار روزه ما به پایان رسید

در تایخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به اتفاق همسرم پروانه ودخترم نسرین در ساعت ۱۲ شب دزفول را به مقصد خوانسار ترک کردیم ساعت ۴ صبح در الیگودرزبه مدت یک ساعت توقف کردیم ومجددا به راه خود ادامه دادیم حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به خوانسار رسیدیم در ۱۰ کیلومتری این شهر زیبا پارکی قرار دارد به نام گلستان کوه که مرکز رویش گیاهان دارویی وموسیر است پارکی جدید التاسیس با امکانات ابتدایی وسرویس بهداشتی نسبتا خوب وتابلوهایی که مسافران را از چید ن گیاهان دارویی منع می کند گشتی در این پارک زدیم و بعد از نیم ساعت آنرا ترک نمودیم
بعد از طی ۱۰ کیلومتر وارد خوانسار شدیم اولین خیابان اصلی شهر امام خمینی نام دارد خیابانی بسیار زیبا وفرح انگیز که در طرفین آن درختان کهنسال چنار چنان قد کشیده اند که از بالا به هم متصل گردیده اند وتمام خیابان را سایه کرده اند به طوریکه در تمام طول خیابان آفتابی دیده نمی شود ودمای هوا را به نحو چشمگیری پایین می آورد در انتهای این خیابان از سمت راست وارد بهترین نقطه این شهر شدیم محلی که آنرا با موانع آهنی مسدود کرده بودند وبا پرداخت ۴۰۰۰۰ریال اجازه ورود می دادند با پرداخت این مبلغ وارد شدیم محلی به نام سر چشمه که مدور است وآب در تمامی نقاطش جاری است وخیابانی آنر ا به دوقسمت تقسیم می کند محلی بسیار زیبا ودلگشا که ازدحام بیش از حد مردم در این مکان رویایی به علت وسیع بودنش به چشم نمی آید چادر را در بهترین مکان مستقر کردم ومنتظر دوستانی شدم که قرار بود به ما ملحق شوند دوستان از راه رسیدند و۵ خانواده شدیم اجتماعی یکدست ودوست داشتنی تا پاسی از شب با دوست عزیزم جناب صالحی گپ زذیم هوا رو به سردی می رفت وحیفم آمد این هوای بهشتی را ترک کنم وبه چادر پناه ببرم کیسه خواب را باز کردم ودر هوای آزاد شب را صبح نمودم صبح روز بعد دوست بسیار گرامی ام جناب جزایری با خانواده اش به ما پیوستند وعصر همان روز با ایشان وآقای صالحی به کوه پیمایی رفتیم از ارتفاع شهر خوانسار یکپارچه سبز بود منابع آب آشامیدنی این شهر در بالای کوه قرار داشت وبا پمپاژ آن به پایین آب مورد نیاز مردم را تامین می کردند صبح روز بعد وقتی که هنوز هوا گرگ ومیش بود به اتفاق آقای جزایری به راه پیمایی رفتیم وتقریبا تمام شهر را گشتیم چیز جالبی که توجه مرا در انتهای خیابان امام خمینی جلب نمود مجاور هم بودن زندان شهر با مهمانسرای جهانگردی بود وآدمی افسوس می خورد که چرا در این زندان نیست !!محصولات این شهر زیبا وکوچک استان اصفهان عسل گیاهان دارویی وقالی می باشد که عسل این شهر شهره جهانی دارد نقاط دیدنی این شهر امام زاده احمد مسجد جامع با ۵۰۰ سال قدمت که به تازگی آنرا مرمت نموده اند وزیر زمین آن واقعا تماشایی است وخادم این مسجد که با صبر وحوصله به سوالاتتان جواب می دهد در این شهر به ندرت موتور سوار یافت می شود که همین امر باعث آرامش این شهر شده است همچنین از نصب اعلامیه بر روی دیوار خودداری می نمایند که این امر باعث زیبایی در ودیوار شده است بعد از دوروز اقامت در این شهر آنرا به مقصد گلپایگان ترک کردیم بعد از طی ۲۵ کیلومتر وارد این شهر شدیم ماشین را ابتدای شهر پارک نمودم وپیاده به سمت بازار سر پوشیده اش براه افتادیم بازاری نه چندان قدیمی که وسعت چندانی نداشت کباب ولبنیات این شهر شهره این شهر است وقدیمی ترین کارخانه لبنیاتی در این شهر جای دارد وقدمت این شهر به سلسله ماد بر می گردد شهری که قطب کشاورزی وصنعتی است بعد از صرف ناهار در پارک قدمگاه به سمت خمین حرکت کردیم پس از طی ۳۵کیلومتر به خمین وارد شدیم شهری که تنها دیدنی آن خانه آیت الله خمینی میباشد خانه ای به مساحت بیش از هزار متر که سه جد ایشان در این خانه سکونت داشته اند خانه از دو قسمت تشکیل شده بود ودر قسمت پشت آن منزل آیت الله پسندیده قرار داشت اصطبلی نیز در دو قسمت خانه خود نمایی می کرد وتمامی دیوارهای این خانه قدیمی به سبک قدیم با کاه گل پوشیده شده بود پس از گشتی در این شهر آنرا به مقصد محلات ترک کردیم فاصله نه چندان زیاد بین این دوشهر راطی نمودیم ووارد محلات مرکز گل وگیاه ایران شدیم کمبود هتل در این شهر توریستی یکی از معضلات این شهر میباشد بالاخره با تلاش توانستم آپارنمانی اجاره نمایم بعد ازصرف شام نزد دوستان خود که در سر چشمه چادر زده بودند رفتیم محلی در انتهای شهر که وفور آب در آنجا باعث شده بود شهرداری محلات آنرا به اقامتگاهی برای مسافرین در آورد ولی تجمع زباله در این محل ونبود یک مدیریت جدی ورعایت نکردن موازین بهداشتی از طرف مسافرین این مکان زیبا را به مکانی غیر قابل نشست تبدیل کرده بود صبح روز بعد به دهکده گلها رفتیم مکانی که مملو از گلخانه بود وپر از گلهای جور واجور بعد از چند ساعت گشت زدن در این دهکده زیبا ورویایی محلات را به مقصد الیگودرز ترک کردیم ونهایتا به دزفول برگشتیم وسفر چهار روزه ما به پایان رسید