درود و سلام بر شما خاندان محترم و دوستان و آشنایان که با حضور خود در مراسم حاجیه خانم مهر انگیز مجدی نسب ما را یاری نمودید که این داغ جانکاه را تحمل کنیم.
گرامی می داریم حضور پر شور و خالصانه شما را در این ضایعه و قدم های مبارک شما را بر دیدگان خود می نهیم.
بجز دعای خیر و آرزوی جبران زحمات شما در شادی ها و امور خیر چیزی از دستمان بر نمی آید که بدرقه راهتان کنیم.
خداوند به شما سلامت و سعادت عطا کند.
آمین
از طرف خانواده های ستاره و مجدی نسب