سیزدهمین نتیجه حاج عبدالحسین شیخ نجدی و اولین نتیجه پسری با فامیل شیخ نجدی متولد شد

علیرضا شیخ نجدی فرزند حسین،نوه حاج محمد رضا و نتیجه حاج عبدالحسین در شب یلدای سال ۱۳۹۳ دیده به جهان گشود.

نام علیرضا،به یاد شهید علیرضا شیخ نجدی بر روی این نو گل خانواده نهاده شده است.

از طرف خود و خاندان مجدی تولد این گل نوشکفته را به پدر و مادرش تبریک عرض میکنم و امید است در سایه پدر و مادر خود به بالاترین درجات برسد.