این هفته هفته ای پر از شادمانی برای خاندان مجدی و وابستگان بوده است.مطلع شدیم خانواده محترم صفاری نصب در شادمانی تولدی دیگر فرو رفته اند.در شب ولایت امیر المومنین علیه السلام “امیرعلی” فرزند مشترک آقای سجاد بشاورد و خانم مریم صفاری نصب متولذ شد.

مادربزرگ و پدر پدربزرگ این گل نو رسیده خانم مرضیه مجدی نسب و آقای محمدعلی صفاری نسب هستند.

از طرف خود و کلیه خاندان مجدی این تولد مبارک را به خانواده های محترم مجدی نسب,صفاری نصب و بشاورد تبریک عرض میکنم و امیدواریم سایه محبت پدر و مادرش همواره بر سر این گل نو شکفته سایه گستر باشد.