دیشب مقارن با یکشنبه ۲۶ / ۶ / ۹۱ یک ازدواج درون فامیلی دیگر بر پا شد. داماد عزیز آقای رضا مجدی نسب ( نام پدر آقا شکرالله و نام مادر خانم فروزان طهماسبی ) پیوندی آسمانی با خانم پریسا مجدی نسب ( نام پدر آقا مسعود و نام مادر خانم روشنک مجدی نسب ) بستند .
لازم به ذکر است که آقا داماد، نوه ی مرحوم خواجه ابوالقاسم و عروس خانم، نتیجه ی مرحوم خواجه ابوالقاسم هستند .
از طرف کلیه ی خاندان بزرگ مجدی این ازدواج خجسته را به این زوج خوشبخت تبریک عرض می کنیم و امیدواریم همواره همای سعادت بر آشیان آنها آشیانه کند .