در این بخش از شانزده نکته تا دوست داشتنی شدن را بریتان به رشته تحریر درآورده ام امید است رضایت خاطر شما عزیزان همراه راجلب نماید:
چگونه فردی دوست داشتنی شویم ؟(چه کارهایی انجام دهیم تا دیگران از ما خوششان بیاید؟)
گام ۱ – از انتقاد بیجا ، سرزنش مداوم و گِله و شکایت بپرهیزید.
گام ۲ – در ارزیابی های خود صادق و بی ریا باشید.
گام ۳ – دیگران را دوست بدارید و به آنها علاقه مند شوید.
گام ۴ – خواسته های دیگران را درک کنید .
گام ۵ – همیشه لبخند را زینت چهره خود کنید.
گام ۶ – به خاطر داشته باشید نام هر شخصی زیباترین نت موسیقی اوست ؛ پس دیگران را به نام صدا بزنید و با او احساس نزدیکی کنید .
گام ۷ – شنونده خوبی باشید و دیگران را تشویق کنید که درباره خودشان و علاقه مندیهایشان حرف بزنند .
گام ۸ – در جهت علایق دیگران سخن بگویید .
گام ۹ – این باور را به دیگران القا کنید که قدرت زیادی دارند و برای خود کسی هستند، و در انجام این کار نهایت صداقت را داشته باشید .
گام ۱۰ – همیشه برای این که بهترین نتیجه را از بحث و مجادله بگیرید، سعی کنید از شرکت در آن بپرهیزید .
گام ۱۱ – به عقاید دیگران احترام بگذارید و هرگز از عبارت تو اشتباه می کنی استفاده نکنید .
گام ۱۲ – اگر خطایی از شما سرزد، با قاطعیت به آن اعتراف کنید و اعتماد به نفس داشته باشید و بدانید که انسان جایز الخطاست .
گام ۱۳ – سعی کنید از راه های مناسبی برای کسب آرامش استفاده کنید تا دیگران برای شریک شدن در آرامشتان به سوی شما بیایند .
گام ۱۴ – اجازه بدهید همیشه دیگران بیش از شما صحبت کنند .
گام ۱۵ – باورها و علایق سایرین را همانگونه که هستند بپذیرید چرا که هرکس از دید خود بهترین است .
گام ۱۶ – همواره به سوی انگیزه های بهتر و قوی تر بروید، تا بهترین باشید .