تا چند به امید شب قدر نشینی                        هرشب,شب قدر است گر تو بدانی

حضرت محمد (ص)فرمودند :

ای مردم بدرستی که رو کرده به سوی شما ماه خدا با برکت و رحمت وآمرزش که نزد خدا بهترین ماه است و روز هایش بهترین روزهاست و شبهایش بهترین شبها و ساعت هایش بهترین ساعات و عمل شما به استجابت می رسد و بدرستی بد عاقبت کسی است که محروم گردد از آمرزش خدا. هر کس در این ماه با نیت خالص افطار دهد روزه دار مومنی را خداوند ثواب آزاد کردن بند و آمرش گناهان به او عطا می کند حتی اگر به اندازه نصف خرمایی باشد .و هرکس در این ماه به محرومین کمک نماید و نماز اول وقت بجا آورد  خدا برای او بیزاری از آتش جهنم نویسد  .( اما چه خوب می شود که انسان همیشه مانند ماه رمضان عمل نماید) . شب های قدر که شب نزول قرآن بر خاتم پیامبران (ص) می باشد بهتر از هزاران شب می باشد به امید بهروری از این شبهای عظیم الهی (آمین یا رب العالمین)

شبهای قدر یاد آور و تداعی بخش بزرگانی هستند که جهت جمع آوری فامیل در این شب های قدر و انجام اعمال شب قدر و برگزاری احیا تلاش ورزیده اند که انشااله در شب های قدر پیش رو یاد این عزیزان کنیم

شب نوزدهم رمضان :حاج نورعلی مجدی نسب و مرحوم حسنعلی مرید

شب بیست و سوم رمضان :حاج محمدعلی مجدی و حاج حبیب مجدی

شب بیست و هفتم :خواجه محمد حسین مجدی نسب وفرزندانش خواجه هوشنگ و خواجه هبت  مجدی نسب

جا دارد در اینجا یادی نماییم از مرحوم حاج عبدالرحمان ستاره که در روز بیست و یکم ماه رمضان سال ۱۳۸۴ به رحمت ایزدی پیوست و همچنین سالروز در گذشت دو برادر خواجه حسن مجدی در روز ۲۲ رمضان سال ۱۳۸۵ و حاج رشید مجدی در ۲۳ رمضان سال ۱۳۸۹ که در این روز و شب عزیز دعوت حق را لبیک گفتند

روح تمامی در گذشتگان شاد و با طلب عفو و مغفرت از درگاه خداوند  در این شب های عزیز

تنظیم : محمود مجدی فرزند حاج محمد علی