به تازگی فردی به نام ” چن ییوپ ” نوعی ماهی رباتیک طراحی و ساخته که این ماهی ها می توانند بدون نیاز به ماده شوینده انواع کثیفی های لباس را از بین ببرند.

این اختراع جالب که ” پکرا ” نام دارد، در یک نوع تنگ مخصوص پر از آب نگهداری می شود.

این ربات ها مانند ماهی های واقعی می توانند از طریق دهانشان انواع لکه و کثیفی های لباس را از بین ببرند.

این ماهی های کوچک با استفاده از سیستم هیدروالکتریک شارژ شده و دیگر نیاز به بیرون آوردن آنها از تنگ نیست.

192415_669 192416_380