مطلع شدیم اقای مهران مجدی نسب فرزند خواجه مرتضی در تاریخ ۱۱ / ۷ / ۹۱ ساعت ۱۱ صبح صاحب فرزندی به نام ” ماندانا ” شد. این گل نو رسیده ششمین نوه ی خواجه مرتضی است . اسامی نوه ها به ترتیب عبارتند از : مهرداد و مهرشاد ( فرزندان اقا مهدی ) شیرین و بابک ( فرزندان مژده خانم ) و غزاله و ماندانا ( فرزندان اقا مهران ) .
از اقا مهران پرسیدم چرا ماندانا ؟ پاسخ زیبایی داد . گفت : قصد کرده بودم اگر فرزندم پسر بود نام او را ” کورش ” بگذارم اما اکنون که صاحب دختر شدم نام همسر کورش بزرگ را بر او نهادم .
به نیابت از خاندان بزرگ مجدی تولد این عزیز را به اقای ” مهران مجدی نسب ” و همسرشان خانم ” آذر فیروز بخت ” تبریک عرض می کنیم .
امیدوارم سایه ی رحمتشان همواره بر سر فرزندانشان سایه گستر باشد .