یاهو

و اکنون که در روزهای آخر ماه صیام قرار داریم از خدا بخواهیم به برکت این ماه که ماه رحمت و بخشش است از خطاها و گناهان ما درگذرد .

ماه رمضان ماهی است که طبق احادیث و روایات خواندن یک آیه قران و تفکر در آن ثواب یک ختم قرآن را دارد .

بر آن شدم که در مورد حروف مقطعه قرآن ، مطالبی هرچند کوتاه ارائه دهم :

همانطور که مستحضر هستید ” مقطعه ” به معنای قطعه قطعه ، این حروف در ابتدای ۲۹ سوره از ۱۱۴ سوره قرآن کریم قرار گرفته اند .

حروف مقطعه از  یک حرفی تشکیل شده تا پنج حرفی :

یک حرفی مثل ” ن “

دو حرفی مثل ” یس “

سه حرفی مثل ” الم”

چهار حرفی مثل ” المر “

پنج حرفی مثل ” کهیعص “

در مورد حروف مقطعه نظریات مختلفی ارائه شده از جمله اینکه :

۱- قرآن معجزه الهی ، از همین حروف الفبا تشکیل شده که در اختیار همه است . ” اگر می توانید شما نیز از این حروف کلام معجزه آمیز بیاورید . “

۲ – این حروف رمزی است بین خدا و پیامبر (ص)

۳ – هرگاه پیامبر (ص) می خواسته مردم را ساکت کند از این حروف استفاده می کرده اند .

۴ – هر حرف آن دارای یک معنا است .

۵ – بعضی گویند از این حروف در آن سوره بیشتر استفاده شده .

و  …………..

حروف مقطعه را به خاطر نداشتن اعراب باید با اسم مخصوص خواند ، مثل “یس” که خوانده می شود “یاسین”

حروف مقطعه بدون تکرار ۱۴ حرف اند که در جمله ” صراط علی عق نمسکه ” به معنی ” راه علی (ع) حق است ، به آن تمسک جویید ” جمع شده اند .

آری خداوند از حروف الفبا ( به این سادگی ) کتاب معجزه نازل می کند . همچنان که از دل خاک صدها نوع میوه و گل و گیاه می رویاند و انسان می سازد ، ولی نهایت هنر مردم این است که از خاک و گل ، خشت و آجر بسازند .  ( تفسیر نور )