با رسیدن به فصل گرم و زیبای تابستان,بسیاری از زیبائیهای آسمان شب به شکل زیباتری رخنمائی خواهند کرد.

مهمترین شاخصه آسمان شب در این فصل,ابر زیبا ,کشیده و مجلل راه شیری است که در آسمان خارج شهر به شکل عجیبی رخنمائی میکند.

مثلث تابستانی و ستاره های بیشمار این محدوده تحسین و تعجب تماشاگران را برمی انگیزد.

اجرام عمقی واقع در محدوده مرکزی کهکشان راه شیری و دیدن این اجرام از پشت دوربینهای دوچشمی و تلسکوپها واقعا” محسور کننده است.

در این تایپیک به صورتهای فلکی ابتدای تابستان در تیرماه میپردازیم.

هر یک از صورتهای فلکی این ماه در روزهای مختلف این ماه و در ساعت حدود ۱۰ شب به خط نصف النهار میرسند.

این صورتهای فلکی عبارتند از:

صورت فلکی دب اصغر – خرس کوچک

صورت فلکی اکلیل شمالی یا تاج شمالی

صورت فلکی سرمار

صورت فلکی اژدها یا تنین

صورت فلکی عقرب یا کژدم

البته صورت فلکی گرگ که قسمتی از آن در نیم کره شمالی قابل مشاهده میباشد را نیز میتوان در فهرست صورتهای فلکی تیرماه جای داد ولی عمده این صورت فلکی از

نیم کره جنوبی قابل رویت است.