تخم مرغ:۲عدد

کره:۱۰۰ گرم

پودرشکر:۱/۲پیمانه خامه زده شده

آرد:۲پیمانه

وانیل: ۲۰۰گرم

کمی کره وپودرشکر ومقداروانیل راباهم دیگرمخلوط میکنیم وقتی مقداری انهارازدیم تخم مرغها رااضافه میکنیم انقدرمیزنیم تاروشن شود.درحدی که صاف شودوبه حالت یک کرم دربیاید .موادکه اماده شداردراراباالک به مواداضافه کرده هنگامی که میخواهیم بادست ورزدهیم بایدبانوک انگشتان باشد.انقدر ورز میدهیم تاخمیر لطیف شود برای قالب گذاشتن ابتداگلوله کوجک دراورده.سرانها را اردزده باانگشت شصت درقالب پهن می کنیم برای انکه پف نکند .باچنگال درون انها راضربه می زنیم.فر=طبقه وسط. ۳۵۰فرنهایت.۲۰۰درجه سانتی گراد.بمدت:۱۵ دقیقه زمان پخت است.برای تزیین ازکرم شکلات وخامه ا ستفاده می کنیم.

دکرده وبه مواداضافه میکنیم

*این مطلب را خان میترا مجدیان در اختیار سایت قرار داده است.