طوبی  مجدیان

نام پدر : ملک (ملون)                   نام مادر : زهرا سلطان

نام همسر حاج اسماعیل

داری ۷ فرزند به نام های

مرضیه – فریبا – غلامرضا  – علیرضا – سهیلا – لیلا – محمدرضا