۱- منطقه ی زیبای چال کندی دزفول

۲- دخترکی روستایی – منطقه ی سنجر دزفول

 

۳- به نظر شما به آب خواهد رسید؟

۴- عروسی درروستای بولحسن از توابع شهرستان دزفول

در این مراسم رسم بر این است که به جای شاباش پول بر سر عروس داماد پول ها را بر سر عروس سنجاق میکنند.

۵- بدون شرح ……

۶- شیرجه دسته جمعی

۷- مقبره ی سردار ایرانی یعقوب لیث صفاری

۸- خانه ی سالمندان تهران

۹- آخرین فرد از نسل نمد مالان دزفول

۱۰- بِندار بچیلون