در ششم اسفند ماه ۱۳۵۴روزنامه اطلاعات عکسی از میززا تقی خان امیر کبیر چاپ کرده بود که عکسی منحصر بفرد بود واهدا کننده این عکس به روزنامه فوق الذکر جناب آقای احمد بازرگان بودند بنده در این مدت این عکس را نگهداری نمودم واکنون پس از گدشت ۳۸ سال آنرا در سایت خاندان مجدی قرار داده ام

DSC_0012 - Copyبرای دیدن عکس در سایز بزرگ اینجا کلیک کنید