خانه را اگر نوری بود رخسار تو بود                   ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

جوان ناکام  مرحوم مغفور زنده یاد غلامرضا مجدی

نام پدر: خواجه میرزاعلی(عباس)          نام مادر:خانم مهین نیلساز

تاریخ تولد  ۱۳۵۵/۶/۱۷

فرزند هفتم وآخر خواجه میرزاعلی

که در تاریخ ۱۳۷۱/۵/۱۵  در اثر حادثه تصادف دار فانی را وداع گفت

عکس روز به مناسبت سالگرد وفات او  اختصاص یافت

برای شادی روح این عزیز از دست رفت بخوانید فاتحه مع الصلوات