از خوانندگان عزیز در خواست می کنم قبول شدگان امسال دانشگاه های سراسری و ازاد خاندان مجدی را به صورت دیدگاه درج نمایند تا هم اطلاع رسانی صورت گیرد و هم در شادی های همدیگر شریک شویم . انشا الله که تک تک خاندان معزز و بزرگ مجدی همواره شاد و سر بلند باشند .