بالاخره صبرو تحمل کنکوری ها به سرانجام رسید و اینده سازان دیگری به خاندان بزرگ مجدی افزوده شدند .
برای اطلاع از قبول شدگان خاندان مجدی و منسوبین ،از خوانندگان محترم خواهشمندم قبول شدگان کنکور را به عنوان دیدگاه درج نمایند تا هم از طرفی اطلاع رسانی صورت گرفته باشد و از طرف دیگر مارا در شادی خود شریک کنند .