با خبر شدیم که چند روز پیش آقای میثم مجدی نسب و خانم جعفری صاحب پسری به نام ابوالفضل شده اند .

پدر آقای میثم  مجدی نسب ، خواجه محمدرضا فرزند مرحوم خواجه اسماعیل و مادرشان خانم فریبا مجدیان فرزند حاج رحیم می باشد

از طرف خاندان مجدی  تولد این گل نوشکفته را به پدر و مادر وخانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم.