قلعه امیر بهمن خان صمصام در ۲۳ کیلومتری شهر دزفول و ۳ کیلومتری روستای علی شلگهی قرار دارد که در گذشته متعلق به شخصی به نام امیر بهمن خان صمصام السلطنه بوده است. طبق اظهارات اهالی روستای علی شلگهی این قلعه تا قبل از انقلاب اسلامی به طور کامل سالم بوده و حتی درب و پنجره های این قلعه نیز نصب بوده است اما بعد از آنکه ساکنان قلعه ، این مکان را ترک کرده اند رو به فرسایش نهاده است.
اطراف این قلعه در گذشته باغی بوده و نیز به استناد همین شنیده ها و شواهد موجود در پشت قلعه باند فرود هواپیمای شخصی صمصام خان بوده و خود وی نیز خلبان بوده است. (در حال حاضر اطراف قلعه مزارع کشاورزی است). اهالی اصلی قلعه در فصولی که هوای منطقه مناسب بوده برای تفریح از شهر به این مکان آمده اند.
بنای این قلعه در دو طبقه ، آجری و برگرفته از نقش های معماری ایرانی و به خصوص آجرکاری دزفول است. به کارگیری زیبای فریز، نیم ستون ها (کرتله) ، طاق های رومی و سه بخشی نیز جلوه ای ویژه به این قلعه داده است.
طبق اظهارات خادمین این قلعه، در گذشته حمام بزرگی در کنار قلعه بوده و روزهایی که امیر بهمن خان قصد استفاده داشته قرق خان بوده و در سایر روزها اهالی قلعه و برخی از اهالی آبادی های اطراف نیز برای استفاده به کنار قلعه می آمدند. همچنین این قلعه دارای اصطبلی بزرگ و زندان اختصاصی بوده که رعیت های نافرمان را در آن شکنجه داده اند.