به اطلاع کلیه ی خوانندگان سایت خاندان مجدی می رساند که تعاونی خاندان مجدی تصمیم به تهیه ی لوگویی برای این شرکت نموده است و بدین منظور دست یاری خود را به سوی شما دراز کرده است .
افراد می توانند بادر نظر گرفتن موارد ذیل اقدام به طرح لوگو نمایند و آن را در اختیار اینجانب یا آقای محمد رضا مجدی نسب ف حاج محمد علی قرار دهند و یا به آدرس اقای حامد مجدی – مدیر سایت خاندان مجدی – ایمیل نمایند .
خواهشمندم دوستانی که در این مورد طرح و ایده ی جالبی دارند دست به کار شوند و طرح خود را جهت ارائه آماده کنند .
قبلا” از همکاری شما سپاسگزاریم .
۱ – خوانا باشد .
۲ – کلمه ی تعاونی خاندان مجدی در لوگو وجود داشته باشد .
۳ – ترجیحا” ساده باشد تا بتوان در اوراق اداری و سایر موارد مورد نیاز از آن استفاده کرد .
۴ – در دوره های زمانی متفاوت قابل استفاده باشد .
۵ – به راحتی به ذهن سپرده شود .
۶ – از نشانه هایی که سمبل سیاسی داشته باشد دوری شود .
۷ – از نشانه هایی که وحدت و تعاون را نشان دهد استفاده شود .