1. بیش از ۳۰۰۰ نوع مار در دنیا وجود دارد که فقط حدود ۲۰۰ نوع انها سمی است.خطر ناکترین مارهای سمی عبارتند از  مار کبری  -افعی ومار زنگی می باشند . خصوصیات مارهای سمی:سر مثلثی شکل -مردمک بیضی شکل و در انتهای بدن انها یک ردیف فلس وجود دارد.علائم مار گزیدگی:درد وحساسیت در محل گزش به صورت دردهای تیز و سوزاننده-تورم در محل-تاول -تهوع و استفراغ- بی حسی دراطراف دهان-صورت و پوست سر-تب و لرز-تعریق-بی حالی-سرگیجه وسنکوپ.همچنین خونریزی از نقاط مختلف بدن به علت اختلالت انعقادی -کاهش سطح هوشیاری و شوک قلبی -ریوی . اقدامات درمانی:دور کردن بیمار از محل حادثه-خارج کردن لباسهای سفت-کفش و جواهرات از دست و پای بیمار-محدود کردن فعا لیت بیمار-محل نیش را پایین تر از سطح قلب نگه داریم-بستن بالای محل گزیدگی-عدم سرد کردن محل نیش-ایجاد یک برش درمحل نیش به طول ۶-۷  میلی متر وعمق ۳ میلی مترو عمل مکش با دهان به مدت۳۰-۶۰ دقیقه و در نهایت انتقال سریع بیمار به مرکز درمانی و تزریق پاد زهر