ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمان ها بسته می شود و چه ثوابی بزرگ تر از آن برای کسانی که مسیر را برای رسیدن دو جوان بهم هموار  می سازند تا دل دو نفر را  شاد و مسرور سازند و خداوند بزرگ را از این امر خیر خرسند

در روز سیزدهم تیرماه سال هزارسیصدو نود و نه مصادف با میلاد با سعادت امام هشتم شیعیان برای بار دیگر  پیوندی میان دو خانواده مجدی و عباسی انجام گردید و خطبه زیبای عقد برای دوشیزه خانم مریم مجدی زاده فرزند خواجه احمد و آقای محمدرضا عباسی جاری گردید که از طرف خاندان مجدی این پیوند فرخنده و مبارک را خدمت عروس خانم و اقا داماد و خانواده متحرمشان تبریک عرض می نماییم و برای هردو جوان عزیز آرزوی خوشبختی می کنیم.