گروه فرهنگی مذهبی دزآوا برای دومین سال پیاپی مهمان تکیه خاندان مجدی است در عصر عاشورای حسینی و مراسم عزاداری مردم شهرستان دزفول را در عصر عاشورا از تکیه خاندان مجدی به صورت مستقیم در شبکه جانی اینترنت پخش خواهد کرد.

جهت مشاهده به سایت www.dezava.com مراجعه کنید یا اینجا کلیک نمایید