به اطلاع دوستان وفامیل عزیزم می رسانم که طبق هرسال دهه اول محرم به مدت ده روز از ساعت ۳:۳۰ الی ۴:۳۰ بعد از ظهر در منزل اینجانب مراسم روضه خوانی برگزار می گردد