از خود سوال کرده اید چرا از هر صدازدواج بیست تای آنها به طلاق می انجامد؟ وچراآمار ازدواج سیر نزولی پیدا کرده است ؟وچرا زوجین خواهان بیش از یک بچه نیستند؟ برای رسید ن به این سوالات لطفا چند خبر پایین را بخوانید(مربوط به سال ۱۳۹۲)
از هر ۱۰ ازدواج ۲ تای آنها به طلاق می انجامد یعنی یک پنجم ازدواجها در ایران به طلاق منتهی می گردد
روزانه ۴۰۰طلاق در ایران صورت میگیرد که میانگین سنی آنها ۲۰ تا۲۵ سال برای خانمها میباشد و۹۰ تای آنها مربوط به تهران میباشد
افزایش طلاق در مقایسه با ازدواج یک ونیم برابر شده است
۴۵۰۰۰۰زن بعد از طلاق بی شوهر زندگی میکنند
۹۰۰۰۰دختر مجرد بالای ۵۰ سال در کشور داریم
۶۰۰۰۰مرد مجرد بالای ۵۰ سال در کشور داریم
علت عمده طلا قها خیانت تورم مشکلات جنسی و نداشتن تفاهم میباشد
به نظر بنده عوامل زیر باعث فروپاشی ازدواجهای این چنینی می گردد
نداشتن فرهنگ یکسان /چشم هم چشمی که اکنون متاسفانه هر روز بیشتر شیوع می یابد/قانع نبودن به داشته های خویش/ نبود گذشت وایثار زوجین نسبت به همدیگر/
چرا در شروع این کار خدایی مهریه های سنگین وضع مینماییم ما که می دانیم داماد های امروزی به سختی میتوانند شکم خودشان راسیر کنند پس اگر خدای نا کرده این پیوند به مفارقت انجامید داماد از چه طریقی این مهریه را پرداخت نماید؟
چرا هنوز بسم الله نگفته سرویس طلای چند میلیونی خریداری میشود؟
چرا جهت برپایی جشن عقد وعروسی چنین مخارج هنگفتی هزینه می گردد؟
چرا برای عکسبرداری وفیلمبرداری و……میلیونها تومان برباد میرود؟
اگر برای اینها برنامه ریزی مدونی صورت گیرد ومجموع این وجوه را به زوجین بدهیم تا پایه ای برای زندگی نوپایشان بریزند پسندیده تر نیست؟
همانطوریکه موقع خرید لباس دقت میکنید لباسی برازنده خود انتخاب نمایید که نه گشاد باشد ونه تنگ نه زشت باشد ونه زمخت نه گران باشد نه ارزان نه بد رنگ باشد و…..پس بیایید همسر خود را که طبق فرمایش قرآن که میگوید زن وشوهر لباسهای همدیگر هستند با دقت ووسواسی بیشتری انتخاب نمایید در این باره بیشتر خواهم گفت حق یارتان باد