حاج مهدی همتی تبار

فرزند :خواجه محمد

نام همسر :حاجیه خانم میترا مجدیان فرزند مرحوم خواجه باقر

اسامی فرزندان:حسین – سوناز – سولماز

ایشان ساکن اهواز می باشند