در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۴ خانم مهسا مومنی دختر سرکار خانم هما مجدی نسب و دکتر مرتضی مومنی با آقای عادل عباسی پای سفره عقد نشستند و به نکاح هم در آمدند به نیابت از خاندان مجدی و وابستگان محترم این خاندان بزرگوار؛این پیوند شیرین را به خانواده محترم مومنی و عباسی تبریک می گویم و زندگی سرشار از شادی و سلامتی برایشان آرزومندیم.

حق یارتان باد