یکی از معضلات کشور ما بی توجهی موتور سواران به قوانین راهنمایی ورانندگی است که شهر ما دزفول در این میان مدال طلا را برگردن دارد همانطوریکه روزانه مشاهده می نمایید تعدادموتور سواران شهرمان روز به روز زیاد می شوند واین شهر گنجایش این همه موتوررا دارا نیست موتور سوارانی که به جرات ادعا می نمایم ۹۵ در صد آنها هیچ گونه توجهی به مقررات ندارند ونیروی انتظامی وراهنمایی ورانندگی هم مستاصل گردیده اندو عملا هیچ کاری از آنها ساخته نیست چون قوانین بازدارندگی آنها بسیار سخیف ونخ نما شده است وبالاترین جریمه توقیف موتور آنهاست که در عرض کمتر از یک روز با پرداخت مبلغ ناچیزی آنرا مجددا تحویل می گیرند مزاحمت های خیابانی ترددوپارک آن در پیاده رو سوار کردن پنج راکب بر روی یک موتور ونداشتن کلاه ایمنی ویراژدادن در خیابانها وده ها خلاف دیگر که متاسفانه مشاهده این خلاف ها برای مردم این شهر عادی گردیده است با توجه به اینکه تدکر وراهنمایی وجریمه وتوقیف آنها نتوانسته ذره ای از خلاف کاری های آنها را کم نماید جا دارد مسئولین محترم در این مورد تدبیری اساسی بیندیشند تا هر روزه شاهد یدک کشهای متعدد در سطح شهر برای گسیل آنها به پارکینگ ها نباشیم سیکلی معیوب که هیچ کارایی مثبتی نداشته است وبه نظر این حقیر تنها راه چاره تدوین قوانینی بسیار سخت گیرانه در این باب می باشد که مصادره موتور آنها به نفع مردم یکی از این راه کارها می تواند باشد.