همه ی ما داستان آن پیرمرد را به یاد داریم که در لحظه ی مرگ فرزندان خود را جمع کرد و به هر کدام چوبی نازک داد تا بشکنند و رفته رفته تعداد چوب ها را زیاد کرد و کار بجایی رسید که هیچ کس نتوانست دسته چوبی که در دستش بود را بشکند. پیرمرد می خواست با این کار به فرزندانش بگوید که اگر همه باهم و در کنار هم باشید، تندباد حوادث روزگار نخواهد توانست پیوندتان را بگسلد. در واقع پیر مرد می خواست با این کار به فرزندانش درس وحدت بدهد.
در اولین نشست هم اندیشی تعاونی خاندان مجدی که با حضور جناب آقای دکتر سنگری برگزار گردید ایشان در سخنان خود گفتند که مهمترین هدف شرکت باید صله ی رحم و نزدیکی قلوب باشد(رجوع شود به مطلب “اتاق فکر” نوشته ی آقای محمودرضا مجدی نسب در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۱) و ثمره ی این صله ی رحم و نزدیکی قلوب در یک کلام خلاصه می شود: وحدت.
در واقع هدف اصلی همه ی حرکت هایی که تا بحال انجام شده است از جمله تاسیس شرکت تعاونی خاندان مجدی، تاسیس سایت رسمی خاندان مجدی و گردهمایی های سالیانه، باید بوجود آمدن وحدت باشد. البته وحدت به این معنی نیست که همه ی افراد نظر و عقیده ی یکسانی داشته باشند و اختلاف نظری وجود نداشته باشد بلکه به این معنی است که همه ی افراد با سعه ی صدر و صبوری در کنار یکدیگر باشند و با هم کار کنند. ثمره ی وحدت نیز هم افزایی و شکوفایی افکار است. وقتی همه ی افراد با وجود اختلاف نظر و عقیده، با همدلی در کنار هم و برای هدفی مشترک کار کردند، تبادل افکار و نظرات مختلف باعث بوجود آمدن فکری بهتر می شود. می گویند عقل هیچ کس بهتر از عقل جمع کار نمی کند. وقتی همه ی فکرها باهم جمع شد، نتیجه ی آن می شود فکری بهتر و پخته تر و این فکر، مبنای برنامه ریزی های بهتر و اقدامات موثرتر بعدی قرار خواهد گرفت. و بالاخره نتیجه ی این هم افزایی و شکوفایی افکار، می شود به بار نشستن و گرفتن محصول از اقدامات و تلاش های انجام شده.
بنابراین جریان رشد در حرکت های انجام شده در خاندان مجدی را می شود به صورت ذیل خلاصه کرد:
۱) تاسیس شرکت تعاونی خاندان مجدی، تاسیس سایت رسمی خاندان مجدی و گردهمایی های سالیانه
۲) نزدیکی قلوب
۳) ایجاد وحدت
۴) هم افزایی و شکوفایی افکار و در نتیجه ی آن برنامه ریزی بهتر و اقدامات موثرتر
۵) به بار نشستن و گرفتن محصول از اقدامات و تلاش ها
به نظر این حقیر اگر بتوان حرکت های انجام شده را در مسیر این جریان رشد قرار داد، انشاءالله در آینده نتایجی بدست خواهد آمد که در ابتدای شروع این مسیر حتی تصورش هم نمی شد. برای انجام این جریان سازی و نهادینه کردن جریان رشد، باید ابتدا این جریان را به “طرز تفکر و نگرش” تبدیل، و در بلند مدت این “طرز تفکر” را به “فرهنگ” مبدل ساخت. به امید خدا در آینده و در راستای این جریان سازی، مطالب بیشتری را در سایت قرار خواهم داد.