نظر شما در مورد قالب جدید و امکانات سایت چگونه است؟

۴۸%  از افراد رای به عالی بودن قالب داده اند. ( ۴۷ رای )

۲۴% از افراد رای به ضعیف بودن قالب داده اند ( ۲۳ رای)

۲۳% از افراد رای به خوب بودن قالب داده اند ( ۲۲ رای)

۵%  از افراد رای به متوسط بودن قالب داده اند. ( ۵ رای )

پیشنهادات شما باعث پویاتر شدن وب سایت خاندان مجدی خواهد شد.

مشتاقانه منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.