چند وقتی است که در سایت شاهد لایک هایی هستیم که از آنها بوی بهبود ز اوضاع جهان می آید …

چند وقتی است بعضی دیدگاه هایی که در جهت تخریت یک مطلب نوشته شده اند به تعداد زیاد لایک مثبت می خورند، و بعضی دیدگاه هایی که در جهت دفاع از یک مطلب نوشته شده اند به تعداد زیاد لایک منفی می خورند (مراجعه کنید به مطالب: “باد و زلزله” نوشته آقای محمودرضا مجدی نسب، “شادباشی دیگر برای خاندان مجدی” نوشته آقای محمدرضا مجدی نسب، “اولین های خاندان مجدی” نوشته آقای محمدحسن مجدی نسب، “دست همکاری به سمت شما دراز می کنیم” و ” پارمیس دیده به جهان گشود” نوشته مدیریت محترم سایت).

تحلیل بنده از این لایک ها این است که این رویداد، نشانه ای برای “پیشرفت” سایت و مطالب آن است.

می دانیم تا زمانی که یک فرد، یک حرکت، یک جریان، یک حزب، یک تشکل و یک سازمان، پیشرفت نکرده باشد، دشمن هم نخواهد داشت. اما به محض اینکه رشد کرد، ترقی کرد، پیشرفت کرد و با کار و تلاش خستگی ناپذیر به جایگاه بالاتری دست یافت، انسان هایی که نتوانسته اند به آن جایگاه برسند شروع می کنند به حسادت، شروع می کنند به دشمنی، شروع می کنند به سنگ پرانی و خراب کاری و شروع می کنند به تخریت به هر شکل که شده. آری یکی از نشانه هایی که با آن می شود تشخیص داد یک فرد چقدر پیشرفت کرده، این است که ببینیم آن فرد چقدر دشمن دارد و چند نفر نسبت به او حس حسادت همراه با خشم دارند.

حال با توجه به اتفاقی که اخیراً در سایت رخ داده است، اگر بخواهیم با این معیار سایت را بسنجیم، به ضرس قاطع باید بگوییم که این اتفاق، نشانه ایست که نشان دهنده ی “پیشرفت” سایت است و این “پیشرفت” یعنی “موفقیت”. بنده به نوبه خود این “پیشرفت و موفقیت” را به مدیریت و نویسندگان سایت و همچنین تک تک اعضای محترم خاندان بزرگ مجدی تبریک عرض می کنم.