داد عکس هایی که در چند سال گذشته گرفته شده از چندین قرن پیش بسیار بیشتر است زیرا در حال حاضر، همه مردم با تلفن های همراه خود عکاسی یا فیلم برداری می کنند و در نتیجه، شاهد ثبت و ضبط هر لحظه ی زندگی بشر هستیم.

عکاسی و عکس در گذشته های نسبتا دور، هنری شاخص، عجیب و البته بسیار هیجان انگیز به شمار می رفت و هر بار، فردی جدید به کشف و اختراع ماده یا دستگاهی می پرداخت که این هنر را به واقعیت نزدیک تر و برای زندگی روزمره مردم، کاربردی تر نماید.

بدین واسطه، تصاویر بیشماری از لحظه های خوب و بد انسان ها ثبت شده. اما برخی از عکس ها، ارزش ویژه ای دارند و به نظرمان بهتر است هر فردی حتما این تصاویر را ببیند.

اگر کنجکاو هستید تا بدانید چه عکس هایی مدنظرمان است، ادامه مطلب را از نظر بگذرانید.

۱- نخستین عکس ثبت شده از انسان در سال ۱۸۳۸ میلادی