به اطلاع می رسانم که سرکار خانم نیلوفر مجدی نسب فرزند عبد العظیم وهمسر دکتر حسن نوروزی وخواهر دکتر نسترن مجدی نسب در امتحان تخصصی در رشته گوش وحلق و بینی قبول شده اند وافتخاری بر افتخارات این خانواده افزوده اند به نیابت از طرف خاندان مجدی و وابستگان این خاندان به نیلوفر خانم تبریک می گویم و سر بلندی ایشان را در تمامی مراحل زندگیشان آرزومندم.