در سی یکمین روز از اولین ماه سال با تولد آقا سامان مجدی نسب بهاری دوباره در زندگی آقا اسماعیل و سر کار خانم باغنده پدید آمد تا دومین چراغ خانه این عزیزان روشن باشد
و ما هم این اتفاق خوب و فرخنده را خدمت خانواده محترم تبریک عرض می نمایم
زندگی تان سرشار از شادی و نگاهِ همیشگی خداوند متعال

پ ن :آقای اسماعیل مجدی نسب فرزند مرحوم خواجه غلام رضا و نوه مرحوم خواجه اسماعیل هستند