هشت سال دفاع مقدس، حدیث ماندگار پایداری، دلاوری و فداکاری ملتی است که در راه دفاع از کشور عزیزمان ایران،قله های بلند رشادت و شهادت را درنوردید و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.تحمیل جنگ هشت ساله به ایران، دومین موج اتحاد و حرکت مردمانی را در پی داشت که برای آزاد زیستن، بهای بسیار پرداخته بودند و در این عرصه، با ایمانشان چنان به مبارزات خود بعد معنوی بخشیدند که از دل مرارت های بی شمار جنگ، ارزش هایی چون شرافت، ایمان، عشق، شجاعت، تدبیر و ایثار تبلور یافت.

مرزهای جنوب و غرب کشور هر چند تا دیرزمانی به قربان گاه پاک ترین فرزندان این دیار بدل گشت، ولی عشق به وطن و قدرت روح والای آنان، این خاک را به مکانی مقدس تبدیل کرد که تا امروز سایه حضورشان در آن جا موج می زند و خاک، عطر خود رااز وجود آنان وام دار.

 

این هفته ارزشمند را به دلاورمردان و شیرزنانی که از این خاندان در هشت سال دفاع مقدس جانانه در مقابل دشمن بعثی برای حفظ ایران عزیزمان مقاومت و ایستادگی کردند تبریک و تهنیت میگویم.

عزیزان زیادی هستند از خاندان مجدی که در پاسداری از این مرز و بوم شریک بوده اند.

جهت آرشیو سایت از خوانندگان عزیز تقاضا داریم که نام افرادی را که از خاندان مجدی در جبهه حضور داشته اند را در قسمت دیدگاه ها درج نمایند.

با تشکر